Pengaruh rakan sebaya pdf

2019-09-17 05:42

May 14, 2003  Pentingnya rakan sebaya dalam hidup remaja Oleh Roha Hassan PAKAR psikologi Barat, Carl Rogers (1985), menyatakan, ada beberapa perubahan ketaraPengaruh Negatif Rakan Sebaya Azizi Yahaya& Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak: Artikel ini membincangkan tentang pengaruh negatif rakan sebaya terhadap tingkah laku negatif pelajar tersebut. Dalam artikel ini, disertakan tekanan yang diberikan oleh rakan sebaya dalam mempengaruhi tingkah laku negatif. pengaruh rakan sebaya pdf

PENGARUH rakan sebaya dan persekitaran dikenal pasti sebagai antara faktor yang mempengaruhi sikap kaki buli dan masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah, demikian menurut seorang kaunselor.

Nov 30, 2013 1st time using 'Movie Maker' software, with zero video making skill, but very satisfied with the outcome although simple pdf. Modul Pembimbing Rakan Sebaya i. 189 Pages. Modul Pembimbing Rakan Sebaya i. Uploaded by. Jafny Jaapar. Download with Google Download with Facebook or download with email. Modul Pembimbing Rakan Sebaya i. Download. Modul Pembimbing Rakan Sebaya i. Uploaded by. pengaruh rakan sebaya pdf Pengaruh positif rakan sebaya dapat membentuk satu perlakuan serta keperibadian mulia seseorang individu. Membentuk nilai moral dan pertimbangan sosial peringkat ke 3 dalam Teori Perkembangan Kohlberg, Orientasi kanakkanak baik (Good Boy Nice Girl Orientation) ini adalah berdasarkan apa yang baik melalui persetujuan serta bantuan orang lain.

Rakan sebaya mempunyai pengaruh yang besar dalam jiwa remaja dan mereka menjadikannya tempat rujukan tanpa berjumpa kaunselor bagi mendapatkan perkhidmatan kaunseling, nasihat mahupun bimbingan menyebabkan remaja tadi tidak mendapat bimbingan terbaik, sebaliknya menjerumuskan diri dalam masalah yang mampu membinasakan antaranya, ponteng sekolah, lari dari rumah, merokok, pengaruh rakan sebaya pdf Apa saja penyebab seseorang pelajar itu berjaya pengaruh rakan sebaya. Apa saja penyebab seseorang pelajar itu gagal pengaruh rakan sebaya Namun apabila umur kita semakin meningkat dewasa, kita tidak lagi memikirkan hal ini. Antaranya ialah pengaruh rakan sebaya. Menurut kajian, ketika usia remaja, seseorang itu lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding keluarga. Oleh itu. , rakan sebaya sangat mudah mempegaruhi seseorang remaja itu samaada ke jalan yang benar atau ke jalan yang songsang. Rakan Sebaya bukan sahaja mempengaruhi seseorang individu secara negatif melalui pujukan dan paksaan tetapi juga secara positif dengan menberi khidmat. Keupayaan untuk menolak pengaruh rakan sebaya adalah satu kemahiran penting yang perlu diperolehi oleh remaja agar remaja berkenaan boleh berperilaku sejajar dengan nilai yang dianutinya. Rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalamkehidupan remaja. Sebagai pengganti keluarga, rakan sebaya dijadikan tempat untukmeluahkan sesuatu. Soalan 4: Rakan sebaya ialah tempat untuk anda mencari identiti anda? Pada awal remaja, mereka mula mencari identiti sendiri. Rujukan utama merekatentang tingkah laku ialah kumpulan rakan sebaya. Muhd.

Rating: 4.91 / Views: 574